Samles for jernbanekompetansen

Konnekt og UiT Norges arktiske universitet samlet over 70 aktører fra jernbanesektoren og studenter for å lære av hverandre og øke samarbeidet om utdanning.

Hvilken type kompetanse og kunnskap trengs for å lykkes med grønne offentlige anskaffelser i samferdselsprosjekt?

Offentlige anskaffelser er viktig for å lykkes med det grønne skiftet. I denne rapporten har vi prøvd å avdekke hvilken kompetanse og kunnskap som er viktig for å lykkes med grønne anskaffelser i samferdselssektoren.

Bekymret for kompetanse innen anleggsteknikk

Konnektrådet var samlet for å diskutere kompetanse i samferdselssektoren, og bekymring for mangel på kompetanse innen anleggsteknikk sto høyt på agendaen.
Aktuelt

Nye fagsjefer på plass i Konnekt

Konnekt har fått nye fagsjefer innen veg og jernbane. Torbjørn Haugen får ansvar for vegfaget, mens Elisabeth Cabrinetti tar over…

Aktuelt

Trond Michael Andersen blir ny leder for Konnekt

Andersen tar over roret i Konnekt fra 1. september. Han kommer fra stillingen som avdelingsdirektør for teknologi i divisjonen drift…

Hva koster det når ting går galt?

Norge bør ha mer fokus på beregning av den samfunnsøkonomiske nytten av å ta vare på eksisterende infrastruktur. Dette setter Konnekt – nasjonalt kompetansesenter for samferdsel søkelys på nå.

Grønn omstilling på skinner med smarte hoder

NTNU, Bane NOR og Konnekt har inngått en intensjonsavtale for å styrke jernbaneutdanningen og for å møte jernbanesektorens behov for høyere kompetanse.

Årets vinnere av beste jernbanefaglig og vegfaglige masteroppgaver er kåret!

Under BM-dagen ble det kjent hvem som er vinnere av årets beste vegfaglige og jernbanefaglige masteroppgave ved NTNU.

Sustainnovation-vinnerne fikk en dag hos WSP

Studentene fra UiT Norges arktiske universitet i Narvik vant tur til WSP for å presentere vinneroppgaven til en rekke eksperter….

Aktuelt

Vant «Sustainnovtaion 2023» -Vil redde dyrelivet langs toglinjer og veier

En internasjonal gruppe med studenter fra Narvik og UiT stakk av med en knepen seier i årets studentkonkurranse da finalen…

Aktuelt

Innovasjon for en grønnere verden       

Sustainnovation 2023 er i gang, og nå er det opp til «bedre utnyttelse av overvann» eller bruk av «radiofrekvenser for…

Med Drammen Stasjon som klasserom

Studenter fra NTNU og OsloMet tok turen til Drammen stasjon for å lære mer om komplekse jernbaneprosjekter av Bane NOR.

Tunnelstudiet gir bedre samhandling og kompetanse om tunneler

NTNU tilbyr Tunnelstudiet til alle som jobber med ulike fagområder innen samferdsel, søknadsfrist 31.10.23. Søk nå!
Aktuelt

Samferdselsfag? Hvilke muligheter finnes?

Som student er det mange valg du må ta. Hvor godt faglig grunnlag har du for valgene du tar? Er…

Aktuelt

Hva tenker byggstudenten?

Hvert år kartlegger NAV etterspørselen etter arbeidskraft og behov for rekruttering hos norske bedrifter. Undersøkelsen gir et godt og detaljert…

Rapport

Stort behov for fagarbeidere i jernbanesektoren

Bransjen har i flere år gitt uttrykk for underdekning av fagarbeidere sett opp mot etterspørselen i markedet. En fersk rapport…

Hvordan påvirker ny NTP kompetansebehovet?

Transportvirksomhetenes innspill til NTP 2025-2036 tegner et bilde av en sektor som forventer store dreininger frem mot 2036. Vi har sett nærmere på påvirkningen av kompetansen i sektoren. Les her.

Årsoppummering fra Konnekt

Utvikling av samferdsel henger sammen med kompetanse i samferdselssektoren. Konnekt har et langsiktig blikk på kompetansetilførsel til sektoren gjennom dialog og samarbeid mellom samferdselssektoren og utdanningsaktører.

Studenter ser på automatisert lagerløsning for godstog

Studenter ved NTNU besøkte i vår godsterminalen på Alnabru for å se på muligheter for å introdusere automatisert lagerløsning for jernbaneterminalen.
Aktuelt

Tunnelstudiet gir bedre samhandling og kompetanse om tunneler

NTNU tilbyr Tunnelstudiet til alle som jobber med ulike fagområder innen samferdsel, søknadsfrist 31.10.23. Søk nå! Professor Amund Bruland har…

Aktuelt

Øker kompetansen for bedre tunnelsikkerhet

En helt ny videreutdanning fra Universitetet i Stavanger (UiS) gir studentene spesialkompetanse på tunnelsikkerhet, noe som gir brukerne en tryggere…

Har klima- og miljøhensyn noe å si for drift og vedlikehold av infrastruktur?

Hva kreves for at klima- og miljøhensyn blir ivaretatt innen drift og vedlikehold av veg og jernbane?

Bransjen stiller opp for ny masterutdanning i geoteknikk

Sterkt behov for fagfolk gjorde at bransjen gjorde det de kunne for at OsloMet raskt fikk på plass masterutdanning i geoteknikk.
Aktuelt

-Det er bra for studentene, for faget og for oss. Det er en vinn-vinn situasjon

Slik oppsummerer Svein Are Brekke, Leder for fag og FoU i Brekke & Strand Akustikk det faktum at de årlig…

Aktuelt

Samferdselssektoren og NMBU sammen om bærekraft

NMBU og Konnekt inviterte sentrale aktører i samferdselssektoren for en dialog om bærekraftig samferdsel Samferdselssektoren har stort fokus på bærekraft…

Aktuelt

Søker bærekrafts- utfordringer for tverrfaglig innovasjonsprosjekt

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) jakter bærekraftsutfordringer fra bedrifter til Innovasjon i Team, et valgfag på bachelornivå. Her kan din bedrift…

Aktuelt

Eksperter søker problemer

Har du en utfordring eller et problem som trenger en løsning? Da kan jernbanelandsbyen ved NTNU være løsningen. Tverrfaglige team…

Webinar

Hvordan kan samferdsel utnytte studentenes kompetanse?

WEBINAR: Møt flere av utdanningsinstitusjonene våre og hør hvordan de legger opp til samarbeid mellom næringslivet og studenter. Og lær…

Jane Bordal ny styreleder

Jane Bordal tar over ledervervet i Konnektstyret. Les mer

Trenger du å komme i kontakt med studenter som vil skrive master- eller bacheloroppgave?

Send oss dine oppgaver, og vi hjelper deg å komme i kontakt med studenter ved alle utdanningsinstitusjoner

Olav Guddal og Anne Eiken vant priser for beste masteroppgaver

Les mer om vinnerne her

Inngår samarbeid med UiT for å styrke kompetansetilbud i nord

Les mer om samarbeidet

Vant innovasjonskonkurransen "Sustainnovation" med grønn akustikkløsning

Presenterte konseptet for bransjen og vant. Les mer
Aktuelt

3D skanning ble løsningen da tegningen var borte

Bane NOR sto uten tegninger på en gammel ledeskinne. Løsningen ble 3D-skanning med hjelp fra NTNU. Ved Trondheim stasjon er…

Aktuelt

Digitalisering i samferdsel gir nye, spennende muligheter

De fleste av oss reiser på veier og jernbane hver eneste dag, men de færreste vet hvor mye teknologi som…

Aktuelt

OsloMet med nytt studietilbud – Master i Geoteknikk

En rekke aktører samlet seg hos OsloMet for å høre om det ny studietilbudet. Foto: OsloMet

Nyhet

Satser på transport- og infrastrukturutdanning

Konnekt gjør det mulig for OsloMet å satse på smart transport og infrastruktur i byggingeniørstudiene. Nasjonal transportplan legger vekt på…

Kunnskapsgrunnlag – Samferdselskompetanse i Norge

Denne rapporten viser en gjennomgang og drøfting av eksisterende kunnskap om kompetanse, kompetansebehov og kompetanseutvikling i Norge samt endringskrefter som kan påvirke kompetansebehov i samferdselssektoren.
Nyhet

Sektoren trenger mer helhetlig forståelse av miljø- og klimapåvirkninger i alle ledd

Det var et av mange tiltak som kom fram da Konnekt, Prosjekt Norge og Grønn Anleggssektor samlet bransjen til arbeidsmøte….

Rapport

Kompetanse for grønn omstilling

Mangel på relevant kompetanse kan være en hemmende faktor for å realisere den grønne omstillingen som samfunnet står ovenfor. Denne…

Nyhet

Studenter – en ressurs for din organisasjon?

Undersøkelser viser at studenter, arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner ønsker økt og tettere samarbeid mellom studenter og arbeidsgivere. Studenter setter pris på…

Nyhet

Vi samler inn bachelor- og masteroppgaver for studentene

Ønsker du en student, eller flere til å gå løs på utfordringer eller muligheter innen samferdsel? Da kan du sende…

Nyhet

Pris for beste masteroppgave – jernbane og vei ble delt ut under BM-dagen på NTNU

Pris for beste jernbanefaglige masteroppgave og beste vegfaglige masteroppgave ble delt ut på NTNU Årets pris for beste jernbanefaglige masteroppgave…

Konnekt skal bidra til et målrettet samarbeid mellom utdanning, myndigheter og næringsliv

Les mer om hvordan

Forslag til studentoppgaver

Her kan du finne forslag og ideer til studentoppgaver

Studenter – en ressurs for din bedrift?

Lær hvordan din bedrift kan benytte seg av studenter
Nyhet

Direktørene står samlet om kompetanseutvikling i samferdselssektoren

Vegdirektøren og Jernbanedirektøren har nå signert Konnekts styringsdokument. Dermed har Konnekt offisielt fått mandatet til å representere Jernbane- og Vegdirektoratet…

Nyhet

Konnekt leder på plass

 Vi søkte etter en innovativ og strategisk leder til Konnekt  – og det har vi fått.  Abdul Basit Mohammad begynte…

Hvor godt rustet er Norge til å bygge fremtidens samferdsel?

Les rapporten (pdf)