Fordi vi skal frem

Vi jobber for et effektivt samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, næringsliv og myndigheter for at vi i Norge skal utdanne og utvikle den kompetansen samferdselssektoren trenger i fremtiden.

Konnekt er et initiativ av

Våre samarbeidspartnere

Sektoren trenger helhetlig forståelse av miljø- og klimapåvirkninger i alle ledd

Les mer om da sektoren var samlet til arbeidsmøte

Studentinnovasjon på vei og bane

Les mer om idéworkshopen

Årets vinnere av beste Masteroppgave for jernbane og vei er delt ut

Vinnere av Årets Masteroppgave innen Jernbane og vei

Konnekt skal bidra til et målrettet samarbeid mellom utdanning, myndigheter og næringsliv

Les mer om hvordan

Forslag til studentoppgaver

Her kan du finne forslag og ideer til studentoppgaver

Hvor godt rustet er Norge til å bygge fremtidens samferdsel?

Les rapporten (pdf)