Fordi vi skal frem

Vi jobber for et effektivt samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, næringsliv og myndigheter for at vi i Norge skal utdanne og utvikle den kompetansen samferdselssektoren trenger i fremtiden.

Konnekt er et initiativ av

Våre samarbeidspartnere

Konnekt skal bidra til et målrettet samarbeid mellom utdanning, myndigheter og næringsliv

Les mer om hvordan

Konnekts styringsdokument er nå signert

Les om hva det betyr for norsk samferdsel

Få kompetent ingeniørkompetanse og bidra samtidig til at flyktninger med ingeniørbakgrunn får relevant praksis!

Lær mer om ordningen

Konnekt leder på plass

Bli kjent med Basit

Hvor godt rustet er Norge til å bygge fremtidens samferdsel?

Les rapporten (pdf)