Eksperter søker problemer

Aktuelt

Uncategorized

Publisert 17. november 2022

Har du en utfordring eller et problem som trenger en løsning? Da kan jernbanelandsbyen ved NTNU være løsningen. Tverrfaglige team ved NTNU er på jakt etter utfordringer.

På nyåret starter nok et kull opp til Eksperter i Team ved NTNU i Trondheim. Målet for fageter at et tverrfaglig team lærer å samarbeide med regelmessig og systematisk refleksjon i et innovasjonsprosjekt innen jernbane. Faget er et tett samarbeid med næringslivet, hvor næringslivet bidrar med utfordringer studentene velger å løse. Målet er å skaffe en mer punktlig og effektiv jernbane

Se webinar, med førsteamanuensis Albert Lau ved NTNU, hvor han forteller om Eksperter i Team

Eksperter i Tem starter opp i januar med et jernbaneseminar den 25.1.23. Her får studentene inspirasjon fra næringslivet på oppgaver de kan løse. Ønsker du eller din bedrift å være med så er det bare å ta kontakt.

Faget foregår i løpet av vårsemesteret, og avsluttes med en presentasjon av alle prosjektene gruppene har jobbet med i mai. Se webinaret over for å se om in bedrift burde delta.

Ta kontakt om du vil være med, eller har spørsmål