Hvordan kan samferdsel bruke kreative studenter?

Aktuelt

Uncategorized

Publisert 13. september 2022

Vi inviterer samferdselsaktører til et webinar 21. oktober om konkrete muligheter for å samarbeide med studenter fra forskjellige utdanningsinstitusjoner innenfor fagområder som planlegging, innovasjon og bærekraft

Konnekt- nasjonalt kompetansesenter for samferdsel, ønsker å bidra til at flere studenter og arbeidslivet innenfor samferdsel får økt kontakt og samarbeid.   

Utdanningsinstitusjoner legger opp til en rekke muligheter for at studentene skal få brukt kunnskapene sine i arbeidslivet og tilegne seg erfaring. At samferdselsaktører benytter seg av disse mulighetene er viktig for at studentene skal få innblikk i sektoren og bli motivert for å studere og etter hvert ønske å jobbe innenfor sektoren.

Arbeidslivsaktører som bruker studenter rapporterer om at studenter bidrar med inspirasjon og økt fagkunnskap, og at samarbeidet kan være en viktig rekrutteringskanal. Derfor oppmuntrer vi invitere samferdselsaktører (infrastruktureiere, entreprenører og rådgiverselskaper) til å delta i webinar og høre fra utdanningsinstitusjoner om konkrete muligheter for samarbeid mellom arbeidslivet og studentene innenfor fagområder som planlegging, innkjøp, innovasjon og bærekraft.

Programmet for webinar 21. oktober

12.00: Innledning Abdul Basit Mohammad, Leder Konnekt – Nasjonalt Kompetansesenter for Samferdsel

12.05: NTNU -Eksperter i Team ved Albert Lau, NTNU. Eksperter i team (EiT) er et mastergradsemne der studentene utvikler sin tverrfaglige samarbeidskompetanse.

12.20: USN – Innovasjon i Team, Thomas Christian Espenes, USN. Studenter fra ulike studieretninger settes sammen i tverrfaglige grupper. Gruppene skal samarbeide tett med partnere både fra arbeids- og samfunnslivet og med vitenskapelige ansatte. Målet er å identifisere og løse aktuelle bærekrafts- utfordringer.

12.35: Høgskolen i Molde, Svein Bråthen, HiMolde. Anskaffelsesakademiet tilbyr Bachelor og Master i offentlige anskaffelser ved å koordinere satsning fra høyskole og universitet i hele Norge.

12.50: UiT – Geopraksis, Iver Martens, UiT. Praksisorientering og praksissamarbeid – erfaringer fra to år med Geopraksis

13.05: NMBU – SITRAP,Elin Børrud, NMBU. SITRAP er et senter for å øke kunnskap om og fokus på, god undervisning generelt, og spesielt på utdanning i romlig planlegging.

13.20: UiB – Master i Bærekraft, Anne Bremer, UiB. Masterprogrammet tar for seg hvordan forskere, politikere, lovgivere og andre samfunnsaktører sammen kan bidra til en mer bærekraftig verden.

Ta kontakt om du er interessert