Hvordan kan samferdsel utnytte studentenes kompetanse?

Webinar

Uncategorized

Publisert 24. oktober 2022

WEBINAR: Møt flere av utdanningsinstitusjonene våre og hør hvordan de legger opp til samarbeid mellom næringslivet og studenter. Og lær hvordan din virksomhet kan bli med.

Konnekt- nasjonalt kompetansesenter for samferdsel, ønsker å bidra til at flere studenter og arbeidslivet innenfor samferdsel får økt kontakt og samarbeid.   Derfor inviterte vi til webinar hvor din virksomhet kan lære mer om hvordan man kan samarbeide.

Utdanningsinstitusjoner legger opp til en rekke muligheter for at studentene skal få brukt kunnskapene sine i arbeidslivet og tilegne seg erfaring. At samferdselsaktører benytter seg av disse mulighetene er viktig for at studentene skal få innblikk i sektoren og bli motivert for å studere og etter hvert ønske å jobbe innenfor sektoren.

Arbeidslivsaktører som bruker studenter rapporterer om at studenter bidrar med inspirasjon og økt fagkunnskap, og at samarbeidet kan være en viktig rekrutteringskanal. Derfor oppmuntrer vi invitere samferdselsaktører (infrastruktureiere, entreprenører og rådgiverselskaper) til å delta i webinar og høre fra utdanningsinstitusjoner om konkrete muligheter for samarbeid mellom arbeidslivet og studentene innenfor fagområder som planlegging, innkjøp, innovasjon og bærekraft.

Her er webinarene:


NTNU – Eksperter i Team


USN- Innovasjon i Team


Høgskolen i Molde – Samarbeid mellom arbeidsliv og studenter


UiT, Norges arktiske universitet – GeoPraksis


NMBU – Komplekse problemer krever transdisiplinær kompetanse


UiB – Master i Bærekraft

For mer informasjon, ta kontakt

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker å komme i kontakt med utdanningsinstitusjonene eller om du har spørsmål.