Konnekt leder på plass

 Vi søkte etter en innovativ og strategisk leder til Konnekt  – og det har vi fått. 

Abdul Basit Mohammad begynte 22. juni og skal ta over etter Marius Sommerfelt som har ledet Konnekt i etableringsfasen. Basit er sivilingeniør fra NTNU innen Teknisk fysikk og kommer fra jobben som seniorrådgiver innen innovasjonsstrategi og -utvikling i Avinor. Han har tidligere jobbet med FoU prosjekter knyttet til den internasjonale romstasjonen, CIRiS senteret ved NTNU Samfunnsforskning AS og som lektor i realfag, så hva er nå mer naturlig enn å melde overgang til veg og bane?

Basit er oppvokst i Pakistan og Oslo og bor i Gamle Oslo med kone og to små barn. Som han sier selv: «Familielivet krever sin mann men det hender jeg klarer å finne tid til interesser som squash, løpeturer på asfalt og sti, reiser og lese bøker og tidsskrifter. Noe av det beste jeg vet er å lære noe nytt, om det er ved å holde seg oppdatert på aktuelle hendelser, dykke ned i historien eller gjennom samtaler med andre mennesker».

Basit beskrives som omgjengelig, samarbeidsorientert og kunnskapsrik. Flere i Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet kjenner ham kanskje allerede gjennom arbeidet med Transport 21 og NTP prosjekter. Inntil Konnekt får egne lokaler er han å finne i Jernbanedirektoratet på Posthuset.

Vi er heldige som har fått ham om bord og gleder oss til å bli bedre kjent!

Samtidig vil vi benytte sjansen til å takke Marius for en fantastisk innsats siden desember 2018. Han begynte som prosjektleder og har fungert som leder i Konnekt siden oktober 2019. Marius har vært engasjert, entusiastisk, kunnskapsrik og initiativrik leder. Han har etablert et stort nettverk for Konnekt og skapt en solid plattform for Basits videre arbeid. Han har ledet arbeidet med kartlegging av kompetansebehov, Konnekts profil, kommunikasjon og styringsgrunnlaget. Vi ønsker deg lykke til videre!