Om oss

Hvorfor et kompetansesenter for samferdsel?

For å levere på samfunnets fremtidige transportbehov, er Norge avhengig av riktig og tilstrekkelig kompetanse. Som en del av sitt sektoransvar innen samferdselskompetanse, har Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen gått sammen for å etablere Konnekt.

Konnekt skal bidra til at samferdselssektoren jobber mer strategisk med kompetanseutvikling på nasjonalt nivå. Det foreligger i dag stort potensiale for samarbeid mellom de ulike aktørene i sektoren om hvilken kompetanse som bør utvikles og hvordan ressursene bør prioriteres. Ved å være en brobygger mellom samferdselsmyndigheter, arbeidslivet og utdanningsaktører, skal Konnekt sørge for et effektivt samarbeid der partene sammen definerer og møter fremtidens kompetansebehov.

Lær mer om Konnekt

Konnekt skal også synliggjøre attraktive karrieremuligheter i samferdselssektoren og bidra til økt rekruttering og livslang læring.

Konnekt skal være en pådriver for at samferdselssektoren får nok og kompetent arbeidskraft til å gjennomføre Nasjonal transportplan

Konnekt skal:

  1. Forstå samferdselssektorens fremtidige kompetansebehov
  2. Øke samarbeid om utdanning mellom utdanningsaktører og arbeidslivet
  3. Påvirke innhold og utvikling av utdanninger
  4. Stimulere flere til å velge fag og utdanninger relevante for samferdsel

Hvordan jobber vi?

Konnekt samler, koordinerer og leder ekspertise fra akademia, næringsliv og myndigheter for å definere ulike kapasitets- og kompetansebehov. Konnekt bidrar til å adressere disse prioriterte behovene gjennom å legge til rette for effektivt samarbeid mellom utdanningsaktører og samferdselssektoren om tiltak. Konnekts ambisjon er at tiltakene skal være verdifulle for både samferdselssektoren, utdanningsaktører, og for studenter og arbeidstakere.

Ta kontakt med oss!

Konnekt er et initiativ av

Konnektrådet

Historie

2017

Vedtatt strategi

Vedtatt strategi for høyere utdanning i Jernbanedirektoratet.

Prosjektstart

Start på prosjektet Initiativet for fremtidens samferdselskompetanse (IFS). Med på prosjektet er Statens vegvesen.

2018
2019

Involvering og forankring

Bred involvering i sektoren gjennom en rekke arbeidsmøter og en større workshop. Etablering av interimstyre og igangsatt delprosjekter for å sikre bred forankring.

Oppstart Konnekt

Beslutning fra Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen om å etablere Konnekt.

2020