Administrasjonskostnader og prosjekter

oppgave

Samfunnsøkonomi og planlegging

Publisert 28. mars 2022

Ineffektiv bruk av samferdselsmidler på grunn av for høye administrasjonskostnader er en utfordring.

Mer konkret er administrasjonskostnader i bypakker en utfordring; hvor høy er administrasjonskostnadene i norske bypakker i kroner, og i prosent av tiltaksporteføljen? «Koster» det like mye å administrere en bypakke til 6 milliarder som en til 30 milliarder?


Kontaktperson: Ine Hilling, Statens Vegvesen

E-post: ine.hilling@vegvesen.no