Bør T-banen i likhet med jernbanen følge EUs TSI SRT standard?

oppgave

Samfunnsøkonomi og planlegging, Sikkerhet

Publisert 21. november 2022

Jernbanen må følge en TSI SRT standard. Den oppstiller nødvendige krav for å sikre et optimalt sikkerhetsnivå i jernbanetunneler på en kostnadseffektiv måte. Metro (T-bane) er ikke underlagt denne forordningen.

Spørsmålet er, burde denne forordningen også gjelde t-banen? Det foreligger en generisk risikoanalyse som grunnlag til TSI’en. Denne kan studeres, opp mot T-banens eksisterende Teknisk regelverk.

Studenten kan komme med ev. forebedringsforsalg.


Kontaktperson: Marte Mikalsen, Sporveien

<marte.mikalsen@sporveien.com>