Bruk av sensordata fra kjørende materiell

oppgave

Kapasitet, Kommunikasjon, Teknologi

Publisert 30. april 2021

Vy Gruppen har tilgang til store mengder sensordata fra kjørende materiell (tog, buss, bybil, selvkjørende buss m.m). Disse dataene anvendes i dag i ulik grad og hentes gjerne ut case for case og etter behov. 

Eksempler på tjenester som benytter sensordata i dag er fyllingsgrad (hvor fullt transportmiddelet er) og GPS trackere (sporere). Det antas at det finnes et stort potensiale i å benytte slike sensordata i større grad, både for intern drift, planlegging og trafikkavvikling, samt for å tilgjengeliggjøre bedre tjenester til våre kunder. Hvordan kan vi benytte sensordata og IOT (Internet of Things) til operative og analytiske formål? Hvilke erfaringer finnes fra sammenlignbare transportselskaper? Hva slags eksterne og eksisterende sensordata vil kunne gi økt verdi for Vy? 

Metodeforslag for oppgaven: eksperimentelt, simulering 


Kontaktinformasjon: Vegard Bjørseth, Vy Gruppen,

vegard.bjorseth@vy.no,

Tlf: 481 60 691