Bygge inn T-banen for å frigi arealer

oppgave

Kapasitet, Konstruksjon, Samfunnsøkonomi og planlegging

Publisert 21. november 2022

Det er flere byutviklingsprosjekter som pågår i Oslo. Et forslag er å legge «lokk» over flere stasjoner for å frigi arealer, og fjerne barrierer.

I det tekniske regelverket har vedlikeholdsorganisasjonen fremsatt to krav som må ligge til grunn

  1. «Sporveien har behov for et tilgjengelig sidespor for gule maskiner, samt parkering av defekte tog i peak produksjon. Bakgrunnen for dette er et effektivt vedlikehold av en bane i operativ drift, samt effektiv rydding etter feil. Dette er grunnlag for rask feilretting og kort vedlikeholdstid samt høy tilgjengelighet på banen ved togfeil»
  2. «For å gjennomføre effektivt vedlikehold er det hensiktsmessig at det etableres «service lommer/lagringsplasser» for mellomlagring av nødvendig vedlikeholds materiell langs kjøreveien. Begrunnelsen for dette er tilgang til vedlikeholdstid i sporet. Prosjektet må lage en vedlikeholdsplan som viser hvordan tyngre vedlikeholds komponenter i kjøreveien kan vedlikeholdes/byttes uten unødvendig stenging av sporet.».

Disse kravene fra vedlikehold har implikasjoner for sikkerhet. Vi ser det som hensiktsmessig å ha gjennomført en generisk analyse/oppgave hvor disse problemstillingene blir sette opp mot hverandre.


   Kontaktperson: Marte Mikalsen, Sporveien

<marte.mikalsen@sporveien.com>