Eksempel på ballastfrie sporkonstruksjoner

oppgave

Akustikk, støy og vibrasjoner, Jernbane, Kapasitet, Konstruksjon

Publisert 7. november 2022

Eksempler på ballastfrie sporkonstruksjoner, fordeler og ulemper samt statiske og dynamiske beregningsmetoder.

Ved bygging av nye spor kan man i dag velge mellom tradisjonell sporkonstruksjon med betongsviller i et ballastlag av pukk, eller en sporkonstruksjon uten pukkballast. I Bane NOR har vi nylig bygget ballastfritt spor i den nye tunnelen mellom Arna og Bergen og i den nye tunnelen på Follobanen mellom Oslo og Ski. I valget mellom ulike sporkonstruksjoner er det en rekke ulike aspekter som må vurderes:

  • Økonomi – Levetidskostnader for selve sporkonstruksjonen
  • Totaløkonomi for prosjektet. Lavere byggehøyde og vekt kan påvirke størrelse på tunneltversnitt og dimensjonering av konstruksjoner (bruer)
  • Miljø – karbonavtrykk bl. a. som følge av omfang av betong til ulike sporkonstruksjoner
  • Støy og vibrasjoner. Hvordan er muligheten for demping av strukturstøy. Masse/fjær systemer.
  • Overganger mellom ballastfritt spor og ballastspor. Hvordan utjevne forskjeller i sporstivhet (elastisitet).

Passer for masteroppgave

Kontaktperson: Frode Teigen, ft@banenor.no

Se flere oppgaver fra Bane NOR