Framkommelighet for gående og syklende

oppgave

Miljø, Sikkerhet

Publisert 28. mars 2022

Dårlig framkommelighet gjør gåing og sykling mindre attraktivt.

Konkret bør det gjøres en studie av hvorfor bilvegene brøytes før og bedre enn gang- og sykkelveger og kollektivholdeplasser når det er ønskelig at flere skal velge å gå, sykle eller reise kollektivt.


Kontaktperson: Ine Hilling, Statens Vegvesen

E-post: ine.hilling@vegvesen.no