Grunnlag for beregning av kjøremotstand

oppgave

Jernbane, Teknologi

Publisert 7. november 2022

Vurdere eksisterende grunnlag for beregning/valg av kjøremotstand (grunnmotstand og kurvemotstand) opp mot dagens togmateriell.

 Foreslå aktuelle empiriske modeller og algoritmer for aktuelle tog som kjører på norsk infrastruktur.


Passer for master/bachelor

Kontaktperson: Christopher Schive, jcs@banenor.no

Se flere oppgaver fra Bane NOR