Kartlegging av eksisterende jernbaneanlegg

oppgave

Jernbane

Publisert 30. april 2021

Hvordan kan vi best mulig kartlegge de eksisterende jernbaneanleggene? Hvor ligger mest oppdatert informasjon om dagens jernbaneanlegg og hvordan kan man best samle denne dokumentasjonen? Det oppleves under dagens prosjektering at det er store mørketall i dagens infrastruktur, og det er svært krevende å få samlet et godt grunnlag over gjeldende objekter på en jernbanestrekning. Eksempelvis er kontaktledning og kabler vanskelig å finne godt grunnlag på i dag. 


Kontaktperson: Bendik Mustad, Via Nova,

bfm@vianova.no

Tlf: 911 67 047