Levetidsanalyse

oppgave

Jernbane, Teknologi

Publisert 7. november 2022

Det benyttes informasjon om skinner, sviller, ballast, horisontalgeometri, trafikkmengde, feil og komforttall. Basert på innleggelsesår og komponentsammensetning kan en levetid estimeres basert på empiriske betraktninger.

 Levetiden justeres deretter for trafikkmengde, trafikksammensetning og horisontalkurvatur. Oppgaven går ut på å vurdere en gitt empirisk modell for komponentenes levetid ved å sammenligne denne med oppdatert tilstandsdata for de samme komponentene. Eksisterende empirisk modell kan da evalueres og forslag til endringer i modellen kan foreslås og begrunnes.


Passer for master/bachelor

Kontaktperson: Christoffer Schive, jcs@banenor.no

Se flere oppgaver fra Bane NOR