Lønnsomhet av investeringer for kapasitet

oppgave

Jernbane, Kapasitet, Samfunnsøkonomi og planlegging

Publisert 30. april 2021

For jernbanetransport er både terminal- og linjekapasitet begrensende for fremtidig etterspørsel etter godstransport med jernbane. 

Kapasiteten på jernbanenettet selges ikke fritt i markedet, hvor den nasjonale strategien er at persontransport kommer før godstransport når det kommer til kapasitet. Dette betyr at godstransporten må ta til takke med den kapasiteten de blir tildelt etter persontransporten har tatt sin del av kaken. Hvordan kan man evaluere lønnsomheten av investering i økt kapasitet når kapasiteten ikke selges fritt ut i markedet? Hvordan kan man øke kapasiteten for godstransport på jernbanenettet? 


Ønsker du å diskutere tema?

Kontaktperson: Jon-Kristian Hovland, Jernbanedirektoratet,

jon-kristian.hovland@jernbanedirektoratet.no,

Tlf. 90187238