Modellere T-banenettet for å forbedre oppetid av nettverket

oppgave

Kapasitet, Kommunikasjon, Samfunnsøkonomi og planlegging, Sikkerhet, Teknologi

Publisert 21. november 2022

For å sikre stabilitet i nettet så kan man modellere nettverket for å avdekke oppe- og nedetider, slik at man enklere kan se hvor forbedringer bør utarbeides.

Ved bruk av Monte-Carlo metoden for simulering kan man avdekke svakheter og potensielle forbedringspunkter i nettverket til T-bane systemet.  Det kan være fordelaktig å dele opp nettverket da dette er et omfattende nett.   


Kontaktperson: Marte Mikalsen; Sporveien

<marte.mikalsen@sporveien.com>