Påvirker overgangen til el-bil reisevanene?

oppgave

Kapasitet, Miljø, Trafikkanalyse

Publisert 28. mars 2022

Overgang til el-bil kan påvirke reisevanene våre. 

Får overgang til el-bil oss til å kjøre mer og gå og sykle mindre?
Spørsmålet er stilt og diskutert i ulike sammenhenger, men det finnes kanskje ikke mange studier som kan dokumentere eventuelle effekter.


Kontaktperson: Ine Hilling, Statens Vegvesen

E-post: ine.hilling@vegvesen.no