Studie av Bane NORs støyskjermer, analyse av akustiske egenskaper basert på utforming, materialvalg og vedlikeholdsstandard

oppgave

Akustikk, støy og vibrasjoner, Samfunnsøkonomi og planlegging

Publisert 3. mai 2021

Bane NOR har i mange tiår gjort skjermingstiltak langs våre jernbanelinjer for å redusere utbredelsen av støy til omgivelsene.

Bane NOR har støyskjermer fra mange produsenter, med forskjellige materialvalg og utforming. Bane NOR ønsker å tilegne seg mer kunnskap rundt forskjellige type støyskjermer, fra deres akustiske egenskaper og hvorvidt effekten forringes over tid, til hvor representative beregningene av de er i beregningsmetoder som Nord96, Nord2000 og CNOSSOS-EU. 

Bane NOR vil også (sannsynligvis) oppføre lave støyskjermer i et utbyggingsprosjekt, og tilsvarende målinger og vurderinger av beregnet effekt kan da være en aktuell oppgave. 


Kontaktperson: Trygve Aasen, Bane NOR,

aastry@banenor.no,

Tlf: 976 80 727