Variasjon i kapasitetsbehov på linjen

oppgave

Kapasitet, Samfunnsøkonomi og planlegging

Publisert 30. april 2021

Det er stor variasjon i kapasitetsbehovet langs ulike jernbanelinjer. Størrelsene på kjøretøyene som betjener de forskjellige linjene er som regel faste. Dette fører til at på deler av strekningen kjøres det med mye høyere kapasitet enn det som er nødvendig. Er det mulig å tilpasse seg den store variasjonen i behovet for størrelse på kjøretøyet langs de ulike linjene? Kan man forandre størrelsen på et kjøretøy på en effektiv måte i løpet av en togtur og hvordan vil dette kunne påvirke kapasitet og effektivitet i systemet? Hvordan kan variasjonen i kapasitetsbehovet løses på en best mulig økonomisk måte?


Kontaktperson: Geir Vadseth, Jernbanedirektoratet,

geir.vadseth@jernbanedirektoratet.no,

Tlf: 902 83 348