Vegutbygging vs. myrområder

oppgave

Miljø, Samfunnsøkonomi og planlegging

Publisert 28. mars 2022

Vegbygging og myrområder kommer ofte i konflikt ved at ny veg bygges i områder der det er våtmarksområder.

Vi ønsker å se på hvordan man kan flytte og bevare myrområder. Dette gjøres ved å demme opp tidligere drenerte myrområder, og flytte myrmasser som kommer i konflikt med vegbygging til slike drenerte områder for å reetablere disse.

Det er etablert et internt FoU-prosjekt i Statens vegvesen, og det er åpnet for å ha med student som kan bistå i arbeidet.


Kontaktperson: Sara Kristine Muri Bugge, Statens Vegvesen

E-post: sara.kristine.muri.bugge@vegvesen.no

Telefon: 98075001