Studenter – en ressurs for din organisasjon?

Nyhet

Uncategorized

Publisert 18. oktober 2021

Undersøkelser viser at studenter, arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner ønsker økt og tettere samarbeid mellom studenter og arbeidsgivere. Studenter setter pris på faglig kontakt og samarbeid med potensielle arbeidsgivere fordi det motiverer, gir økt læringsutbytte og er god forberedelse på deltakelse i arbeidslivet. For arbeidsgivere kan det være gunstig å ta imot studenter med tanke på rekruttering, tilgang til kompetanse og som kilde til inspirasjon, ny kunnskap og innovative ideer.

Konnekt inviterte aktører fra samferdsel og akademia til en fellessamling hvor en rekke utdanningsinstitusjoner kunne fortelle om mulighetene og behovet for samarbeid. I løpet av de kommende årene vil investeringene, i henhold til Nasjonal Transportplan, nå nye høyder. Da er det viktig at man sikrer at man har den kompetansen som skal til for å lande prosjektene som inngår i planen. Dessverre er det ofte tilfeldigheter som avgjør om en arbeidsgiver tar imot studenter, eller i det hele tatt vet om muligheter for samarbeid med studenter.

Tenker du at samarbeid kan være interessant for din bedrift? Her kan du se alle innleggene som ble holdt:

Samferdselsaktiviteter ved Universitetet i Agder
Undervisningsaktiviteter innen samferdsel ved fakultetet for landskap og samfunn, NMBU.
  • Universitetet i Tromsø
  • Johanne Sofie Lund, nettverkskoordinator ved institutt for geovitenskap.
GeoPraksis – virkeligheten av arbeidslivsrelevans og praksis i utdanningen

For mer informasjon, ta kontakt

Ønsker du å bli invitert til lignende seminarer, eller har spørsmål? Ta kontakt