Studie av Bane Nors støyskjermer, analyse av akustiske egenskaper basert på utforming, materialvalg og vedlikeholdsstandard

Bane NOR har i mange tiår gjort skjermingstiltak langs våre jernbanelinjer for å redusere utbredelsen av støy til omgivelsene. Bane NOR har støyskjermer fra mange produsenter, med forskjellige materialvalg og utforming. Bane NOR ønsker å tilegne seg mer kunnskap rundt forskjellige type støyskjermer, fra deres akustiske egenskaper og hvorvidt effekten forringes over tid, til hvor representative beregningene av de er i beregningsmetoder som Nord96, Nord2000 og CNOSSOS-EU. 

Bane NOR vil også (sannsynligvis) oppføre lave støyskjermer i et utbyggingsprosjekt, og tilsvarende målinger og vurderinger av beregnet effekt kan da være en aktuell oppgave. 


Kontaktperson: Trygve Aasen, Bane NOR, aastry@banenor.no, Tlf: 976 80 727